Afdruk

Ulrich Wigand
Tolbertswei 6
NL-6291 LR Vaals
E-Mail: info@dezaal-vaals.eu

Beeldrechten:
© Bernd Radtke

Disclaimer – juridische kennisgeving

§ 1 Waarschuwing voor de inhoud
De kostenloze en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website staat echter niet in voor de juistheid en
actualiteit van de verstrekte kostenloze en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en
nieuwsberichten. Met naam genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur en
niet altijd de mening van de provider weer. Het oproepen van de kostenloze en vrij toegankelijke
inhoud wordt, betekent geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder; in deze zin
ontbreekt elke vorm van rechtsverbindlijkheid.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de
aansprakelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Bij de eerste aanbieding van de externe links,
heeft de provider de externe inhoud gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op dat
moment werden er geen wettelijke overtredingen vastgesteld. De aanbieder heeft geen invloed op
de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het aanbieden van
externe links betekent niet dat de exploitant de inhoud achter de verwijzing of link als de zijne
overneemt. Het is niet redelijk dat de provider voortdurend externe links controleert zonder
concreet bewijs van wettelijke overtredingen. Dergelijke externe links zullen echter onmiddellijk
worden verwijderd indien wettelijke overtredingen bekend worden.

§ 3 Auteursrechten en aanvullende auteursrechten
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en
aanverwante wetten. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens de Duitse wet op het
auteursrecht en aanverwandte bepalingen, is voorafgaand schriftelijke toestemming van de
aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren,
bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere
elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De
ongeoorloofde reproductie of verzending van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet
toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en
niet-commercieel gebruik is toegestaan. Het weergeven van deze website in externe frames is alleen
toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor een individueel gebruik van deze website afwijken van de
voorgaande alinea's, wordt daar op de daartoe geëigende plaats uitdrukkelijk op gewezen. In dat
geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing op het betreffende individuele geval.